AMIHAI - PUBLISHING HOUSE Ltd. 19 YAD HARUZIM St. P.O.B 8448 NETANYA DAROM 42505 ISRAEL Tel: 09-8859099 FAx: 09-8853464 ami1000@bezeqint.net

 
   חיפוש ספרים מתקדם
 

 
 

 
 
אודות ההוצאה    |    ספרים חדשים    |    מבצעים    |    אתרי מכירה    |    חיפוש

חוברות לימוד לבית הספר
|__חשבון והנדסה
|__לשון והבעה

חוברות לעבודה עצמית

ספרי לימוד

ספרי עיון

ספרי קריאהכל הספרים

כל הספרים לפי קטגוריות

כל הספרים לפי מחברים


המלצת החודש
בקרוב

חשבון והנדסה

חשבון והנדסהחשבון והנדסה

המספר העשרוני
החידוש שבחוברת הזאת הוא ההקפדה על הדרגתיות בהקניית המספר...
מחיר: ₪25.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
המספר העשרוניהנדסה לכיתות הגבוהות..
חוברת זו מכילה חומר בהנדסה בהתאם לתכנית הלימודים החדשה של...
מחיר: ₪12.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
הנדסה לכיתות הגבוהות חלק ב'חשבון והנדסה מזווית..
החוברת כוללת מגוון פעילויות העוסקות בנושאים השונים הנלמדים...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבון והנדסה מזווית אחרת א'חשבון והנדסה מזווית..
החוברת כוללת מגוון פעילויות העוסקות בנושאים השונים הנלמדים...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבון והנדסה מזווית אחרת ב'חשבון והנדסה מזווית..
החוברת כוללת מגוון פעילויות העוסקות בנושאים השונים הנלמדים...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבון והנדסה מזווית אחרת ג'חשבון והנדסה מזווית..
החוברת כוללת מגוון פעילויות העוסקות בנושאים השונים הנלמדים...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבון והנדסה מזווית אחרת ד'חשבון והנדסה מזווית..
החוברת כוללת מגוון פעילויות העוסקות בנושאים השונים הנלמדים...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבון והנדסה מזווית אחרת ה'חשבון והנדסה מזווית..
החוברת כוללת מגוון פעילויות העוסקות בנושאים השונים הנלמדים...
מחיר: ₪35.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבון והנדסה מזווית אחרת ו'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה א'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה ב'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה ג'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה ד'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה ה'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה ו'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה ז'יופי של חשבון לכיתה..
סדרה בת שלוש חוברות לכיתות א, ב, ג. החוברות מכילות תרגילים...
מחיר: ₪35.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
יופי של חשבון לכיתה איופי של חשבון לכיתה..
סדרה בת שלוש חוברות לכיתות א', ב',ג'. החוברות מכילות תרגילים...
מחיר: ₪35.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
יופי של חשבון לכיתה ב'יופי של חשבון לכיתה..
סדרה בת שלוש חוברות לכיתות א', ב',ג'. החוברות מכילות תרגילים...
מחיר: ₪35.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
יופי של חשבון לכיתה ג'כל בו לכיתה א'
סדרה בת ארבע חוברות, לכיתות א', ב', ג', ד' לעבודה עצמית ב...
מחיר: ₪32.00 
קטגוריה: לשון והבעה
פורסם לראשונה:
כל בו  לכיתה א'כל בו לכיתה ב'
סדרה בת ארבע חוברות, לכיתות א', ב', ג', ד' לעבודה עצמית ב...
מחיר: ₪32.00 
קטגוריה: לשון והבעה
פורסם לראשונה:
כל בו לכיתה ב'כל בו לכיתה ג'
סדרה בת ארבע חוברות, לכיתות א', ב', ג', ד' לעבודה עצמית ב...
מחיר: ₪32.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
כל בו לכיתה ג'כל בו לכיתה ד'
סדרה בת ארבע חוברות, לכיתות א', ב', ג', ד' לעבודה עצמית ב...
מחיר: ₪32.00 
קטגוריה: לשון והבעה
פורסם לראשונה:
כל בו לכיתה ד'ללמוד ולהצליח -..
סדרה בת שש חוברות לכיתות א-ג. בסדרה 3 חוברות בלשון ו- 3...
מחיר: ₪25.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
ללמוד ולהצליח - חשבון א'ללמוד ולהצליח -..
סדרה בת שש חוברות לכיתות א-ג. בסדרה 3 חוברות בלשון ו- 3...
מחיר: ₪25.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
ללמוד ולהצליח - חשבון ב'ללמוד ולהצליח -..
סדרה בת שש חוברות לכיתות א-ג. בסדרה 3 חוברות בלשון ו- 3...
מחיר: ₪25.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
ללמוד ולהצליח - חשבון ג'מבינים חשבון והנדסה..
מה בחוברת? הכרת השפה המתמטית. הבנת תכונות וקשרים בין...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
מבינים חשבון והנדסה ד' - לקראת מבחני המיצבמבינים חשבון והנדסה..
מה בחוברת? הבנת השפה המתמטית. הבנת תכונות וקשרים בין...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
מבינים חשבון והנדסה ה' - לקראת מבחני המיצבמוכנים לחטיבה בחשבון..
מטרת החוברת היא להכין את התלמידים לקראת המעבר לחטיבת...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
מוכנים לחטיבה בחשבון והנדסהקל לחשב - חלק א'
סדרה בת שתי חוברות ללימוד ותרגול לוח הכפל עד 100. בחוברות...
מחיר: ₪20.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
קל לחשב - חלק א'קל לחשב - חלק ב'
סדרה בת שתי חוברות ללימוד ותרגול לוח הכפל עד 100. בחוברות...
מחיר: ₪20.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
קל לחשב - חלק ב'שברים בלי משברים -..
החוברת עוסקת בהכרות השברים, משמעותם, ובמושגים הרחבה וצמצום....
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
שברים בלי משברים - חלק א' חיבור וחיסור שבריםשעשועי חשבון
לכיתה א' - חוברת לחזרה על כל פרק בלימוד החשבון. החוברת אמורה...
מחיר: ₪23.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
שעשועי חשבון


מציג 1 עד 32 (מתוך 32 ספרים) דפי תוצאות:  1 

לעמוד הקודם  לראש העמוד

  עמוד הבית |  אודות |  מבצעים |  חדשים |  שאלות נפוצות |  המלצת החודש |  קישורים |  חיפוש |  צור קשר כל הזכויות שמורות © הוצאת עמיחי 2007
תנאי שימוש   |   מפת האתר הקמת אתרים - XSites