AMIHAI - PUBLISHING HOUSE Ltd. 19 YAD HARUZIM St. P.O.B 8448 NETANYA DAROM 42505 ISRAEL Tel: 09-8859099 FAx: 09-8853464 ami1000@bezeqint.net

 
   חיפוש ספרים מתקדם
 

 
 

 
 
אודות ההוצאה    |    ספרים חדשים    |    מבצעים    |    אתרי מכירה    |    חיפוש

חוברות לימוד לבית הספר

חוברות לעבודה עצמית
|__ילדי הגן ולקראת כיתה א'
|__להנאה בשעות הפנאי
|__לכיתות א'-ג'
|__לכיתות ד'-ו'

ספרי לימוד

ספרי עיון

ספרי קריאהכל הספרים

כל הספרים לפי קטגוריות

כל הספרים לפי מחברים


המלצת החודש
בקרוב


לכיתות ד'-ו'


בראש חושב - אומדן
אומדן הוא אחד הנושאים החשובים במגוון הפעילויות המתמטיות אשר...
מחיר: ₪22.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
בראש חושב - אומדןבראש חושב - אחוזים
תיאור אינו זמין
מחיר: ₪20.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
בראש חושב - אחוזיםבראש חושב - קשר..
החוברת מיועדת לתלמידי כיתות ה'-ו', ומשלבת מגוון תחומים מתוך...
מחיר: ₪25.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
בראש חושב - קשר מתמטיהבנתם הצלחתם הכנה..
הכנה לבחינת המיצ"ב בהבנת הנקרא בכיתה ה'. מה בחוברת? התמודדות...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: לשון והבעה
פורסם לראשונה:
הבנתם הצלחתם הכנה לבחינות המיצ"ב בהבנת הנקרא בכיתה ה'חשבון והנדסה מזווית..
החוברת כוללת מגוון פעילויות העוסקות בנושאים השונים הנלמדים...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבון והנדסה מזווית אחרת ד'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה ד'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה ה'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה ו'חשבתי מצאתי למדתי -..
סדרה בת שבע חוברות המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וחטיבת...
מחיר: ₪14.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
חשבתי מצאתי למדתי - חשבון לכיתה ז'כל בו לכיתה ד'
סדרה בת ארבע חוברות, לכיתות א', ב', ג', ד' לעבודה עצמית ב...
מחיר: ₪32.00 
קטגוריה: לשון והבעה
פורסם לראשונה:
כל בו לכיתה ד'למידה פעילה - חשבון..
החומר הנלמד מלווה בעבודות משעשעות. התרגילים והבעיות מביאים...
מחיר: ₪16.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
למידה פעילה - חשבון לכיתה ד'למידה פעילה - חשבון..
החומר הנלמד מלווה בעבודות משעשעות. התרגילים והבעיות מביאים...
מחיר: ₪16.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
למידה פעילה - חשבון לכיתה ה'למידה פעילה - לשון..
חוברת משעשעת ומהנה, המעמיקה את ההבחנה בין מושגים, מגוונת...
מחיר: ₪16.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
למידה פעילה - לשון לכיתה ד'למידה פעילה - לשון..
חוברת משעשעת ומהנה, המעמיקה את ההבחנה בין מושגים, מגוונת...
מחיר: ₪16.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
למידה פעילה - לשון לכיתה ה'לקרוא ולהבין הבנת..
הטיפול בהבנת הנקרא ובטיפוח הלשון לעולם אינו מסתיים. אדרבה,...
מחיר: ₪24.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
לקרוא ולהבין הבנת הנקרא - חלק ד'לקרוא ולהבין הבנת..
הטיפול בהבנת הנקרא ובטיפוח הלשון לעולם אינו מסתיים. אדרבה,...
מחיר: ₪24.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
לקרוא ולהבין הבנת הנקרא - חלק ה'מבינים חשבון והנדסה..
מה בחוברת? הכרת השפה המתמטית. הבנת תכונות וקשרים בין...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
מבינים חשבון והנדסה ד' - לקראת מבחני המיצבמבינים חשבון והנדסה..
מה בחוברת? הבנת השפה המתמטית. הבנת תכונות וקשרים בין...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
מבינים חשבון והנדסה ה' - לקראת מבחני המיצבמוכנים לחטיבה בחשבון..
מטרת החוברת היא להכין את התלמידים לקראת המעבר לחטיבת...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: חשבון והנדסה
פורסם לראשונה:
מוכנים לחטיבה בחשבון והנדסהמתמטיקה - מספרים..
סדרה של ארבע חוברות לעבודה עצמית לתלמידי בית הספר היסודי....
מחיר: ₪25.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
מתמטיקה - מספרים שלמים חיבור וחיסורמתמטיקה - מספרים..
סדרה של ארבע חוברות לעבודה עצמית לתלמידי בית הספר היסודי....
מחיר: ₪25.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
מתמטיקה - מספרים שלמים כפל וחילוקמתמטיקה - שברים..
סדרה של ארבע חוברות לעבודה עצמית לתלמידי בית הספר היסודי....
מחיר: ₪25.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
מתמטיקה - שברים פשוטים חיבור וחיסורמתמטיקה - שברים..
סדרה של ארבע חוברות לעבודה עצמית לתלמידי בית הספר היסודי....
מחיר: ₪25.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
מתמטיקה - שברים פשוטים כפל וחילוקנחזור ונלמד חשבון..
סדרה בת 12 חוברות לכיתות א-ו. בסדרה 6 חוברות ללשון והבנת...
מחיר: ₪20.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
נחזור ונלמד חשבון לכיתה ד'נחזור ונלמד חשבון..
סדרה בת 12 חוברות לכיתות א-ו. בסדרה 6 חוברות ללשון והבנת...
מחיר: ₪20.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
נחזור ונלמד חשבון לכיתה ה'נחזור ונלמד חשבון..
סדרה בת 12 חוברות לכיתות א-ו. בסדרה 6 חוברות ללשון והבנת...
מחיר: ₪20.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
נחזור ונלמד חשבון לכיתה ו'נחזור ונלמד לשון..
סדרה בת 12 חוברות לכיתות א-ו. בסדרה 6 חוברות ללשון והבנת...
מחיר: ₪20.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
נחזור ונלמד לשון לכיתה ד'נחזור ונלמד לשון..
סדרה בת 12 חוברות לכיתות א-ו. בסדרה 6 חוברות ללשון והבנת...
מחיר: ₪20.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
נחזור ונלמד לשון לכיתה ה'נחזור ונלמד לשון..
סדרה בת 12 חוברות לכיתות א-ו. בסדרה 6 חוברות ללשון והבנת...
מחיר: ₪20.00 
קטגוריה: לכיתות ד'-ו'
פורסם לראשונה:
נחזור ונלמד לשון לכיתה ו'קראתי הבנתי כתבתי -..
החוברת כתובה בשיטת האוריינות. הבנת הנקרא היא הבסיס לחשיבה...
מחיר: ₪30.00 
קטגוריה: לשון והבעה
פורסם לראשונה:
קראתי הבנתי כתבתי - חוברת מס' 4


מציג 1 עד 30 (מתוך 30 ספרים) דפי תוצאות:  1 

לעמוד הקודם  לראש העמוד

  עמוד הבית |  אודות |  מבצעים |  חדשים |  שאלות נפוצות |  המלצת החודש |  קישורים |  חיפוש |  צור קשר כל הזכויות שמורות © הוצאת עמיחי 2007
תנאי שימוש   |   מפת האתר הקמת אתרים - XSites